SKAPA LÄSVÄNLIG TEXT

Många oroar sig för att längre texter på deras webbplats, vilket i många fall sökmotorer rekommenderar, skulle leda till en sämre användarupplevelse. Så behöver dock inte alls vara fallet, men det gäller att utforma texterna så att de är anpassade till webben och inte tryckt media eftersom besökare läser annorlunda på internet.

Hur läser besökare på webben?

Det första som är viktigt att tänka på när det gäller brödtexter på webben är att besökare på din webbplats skummar texterna i mycket högre grad än om de läst samma text i tryckt format.

En berömd studie från Nielsen Norman Group tog fram bilder kring hur besökare läser på webbplatser, bland annat var det i den studien som den nu välanvända F-modellen togs fram. F-modellen visar hur människor läser av en webbplats ungefär i formen av ett F, det vill säga de läser mest av de översta raderna och skummar sedan mer och mer ju längre ner i texten de kommer.

När du lägger upp texten är det därför viktigt att du har med den viktigaste informationen högt upp på sidan. Dock går det att utforma innehållet på ett sätt som drar till sig besökarens blick även längre ner på sidan. På så sätt ökar chansen att besökaren tar till sig en större del av innehållet. Bra metoder för detta beskrivs nedan.

Det är även värt att notera att besökare läser något annorlunda på mobil än det gör på en vanlig dator. När de läser på mobil är de ofta i rörelse och har oftast mycket fler distraktioner runtomkring sig. Därför blir det ännu viktigare att ha en intressant och lättläst design, med element som håller kvar besökarens uppmärksamhet.

Utforma läsvänliga texter

Några bra metoder för att göra texter mer lättläsliga på webben är bland annat:

  • Tydlig typografi, så som typsnitt, radlängd och radavstånd
  • Grafiska element som lättar upp texten och fångar blicken
  • Tomrum för att lätta upp texten

Tydlig typografi

Bland det absolut viktigaste för en läsbar text är typografin. För en bra typografi bör du använda ett typsnitt som är lättläst och väl anpassat för situationen. Dekorativa och flashiga typsnitt hör hemma i rubriker och som designelement, inte i brödtexter. Extra viktigt blir det här på mobil, där det är mindre plats och krångligare typsnitt blir ännu svårare att läsa.

Vilket typsnitt som fungerar bäst för din webbplats beror som mycket annat på syfte och övrig utformning. Dock finns det några grundläggande riktlinjer du bör följa. För det första bör du inte använda fler än tre olika typsnitt för löpande text, och du bör inte heller använda för många stilvarianter på typsnittet (så som kursivt, fetstilt, och kombinationer).

Det är också bra att använda typsnitt som dina besökare känner igen. Webben är full av olika typsnitt, men de flesta har samma grundform. Exempelvis är de flesta typsnitt som används för löpande text sans-serifer, det vill säga utan “fötter”. Vanliga varianter på sans-serifer är Arial, Verdana och Calibri.

Användningen av sans-serifer är en traditionell rekommendation som grundas i äldre skärmar med sämre upplösning, där seriferna, eller “fötterna”, gjorde typsnitten röriga att läsa. Idag är detta ett mindre problem då vi har allt bättre skärmar, men det är fortfarande standard att använda sans-seriferna och besökare är vana att se dessa typsnitt.

För dagens responsiva webb är det viktigt att testa att dina typsnitt fungerar bra för olika upplösning och storlek på skärmar. Det ska vara enkelt och tydligt att skilja på bokstäver och ord på så väl mycket små skärmar som stora. Ur tillgänglighetssynpunkt är det också viktigt att typsnitten går att förstora, för de som ser sämre eller av andra anledningar har svårt att läsa på små skärmar.

Även radlängderna och radavstånd behöver anpassas för situationen. För långa rader eller rader som ligger för tätt tröttar ut ögat och blir svårlästa. Rekommendationen för radlängd är ca 55-75 tecken för webbplatsens desktop-version, och 35-50 tecken för mobil. För radavstånd är rekommendationen 1.5 pt för desktop och 1.75-2 pt för mobil. Även teckenstorleken bör vara något större på mobil än desktop för att göra den så tydlig och lättläst som möjligt.

Grafiska element

Med olika grafiska element i texten kan man både lätta upp texten på ett bra sätt och samtidigt snabbt ge besökaren en överblick kring vad texten handlar om. De grafiska elementen handlar om två stora delar; design av själva texten och dekorativa element utöver texten.

När du utformar själva texten kan du använda dig av underrubriker, punktlistor med viktiga sammanfattningar, markeringar av viktiga ord i den löpande texten med fetstilt, m.m. Formatering av text visar besökaren vilka delar som är viktigast. Det förenklar även skumläsning, då besökaren kan hoppa från rubrik till rubrik eller olika fetstilta ord och snabbt få en bild om vad texten handlar om. Gjort på ett bra och logiskt sätt kan detta hjälpa läsbarheten mycket!

Med det sagt, grafisk utformning av texten handlar inte om att använda massa flashiga färger och effekter. Du bör undvika alla varianter av svårläsliga färgkontraster och blinkande eller animerade effekter för brödtexten! Detta stör endast läsbarheten.

Tillsammans med andra grafiska element utöver texten bryter dessa även upp texten på ett bra sätt, vilket gör den mer intressant att titta på och låter besökaren vila blicken från texten. Bilder, illustrationer, grafer, och liknande element kan dessutom tillföra information till texten eller hjälpa till att illustrera koncept som beskrivs.

Du kan även använda dig av mer subtila designelement för att dela upp texten. Vanliga metoder är exempelvis olika färgade bakgrunder för olika delar av texten, linjer mellan stycken, och så vidare. Detta ger direkt en tydlig bild av vilka delar av innehållet som hänger ihop och ökar därmed läsbarheten.

Användning av tomrum

Tomrum ska inte underskattas i en bra design. När fokus läggs för mycket på innehållet och grafiska element är det lätt att glömma bort effekten av att låta blicken vila helt från innehåll med hjälp av bredare marginaler, större avstånd, och annat tomrum. Det ska självklart inte överdrivas, men använt på rätt sätt skapar det en ren och modern känsla som dessutom gör innehållet lättare att ta till sig!

Det kan handla, som nämns ovan, om större mellanrum mellan rader, bredare marginaler, eller i allmänhet mer avstånd mellan olika element. Du kan använda det på liknande sätt som de grafiska element som nämns ovan, för att dela upp olika typer av innehåll och texter, eller för att bara ge blicken en paus mellan rubrik och brödtext.

Fler tomma ytor hjälper till att dra besökarens blick till texten och tvingar ögat att fokusera på just det, vilket också gör att ögat inte tröttas ut lika lätt och besökaren kan ta till sig mer av innehållet.

Språket

Utöver att designa din text på ett bra sätt så är det även viktigt att tänka på vilket språk du använder. Rätt språk och ton i din text kan både göra att besökarna förstår mer och får en mer positiv inställning till dig och ditt företag, felanvändning av språk kan snabbt förstöra en besökares intresse. Besökare som förstår vad de läser har av naturliga själ dessutom en mycket högre konverteringsgrad.

Använd alltid språk som dina besökare förstår. Detta kan verka självklart, men är något som lätt missas när vi skriver om vår egen bransch. Som vid så många andra tillfällen är nyckeln här att känna din målgrupp. Undvik exempelvis att använda ord som är typiska för branschen men som inte används i vardagliga situationer av dina besökare. Även om branschorden kan vara mer korrekta, är det i det här fallet viktigare att använda ord som besökare känner igen.

Riktar du dig till bredare geografiska områden bör du också undvika att använda dialektala ord. Dels kanske inte alla dina besökare förstår dem, och dels kan det positionera dig tydligt i ett litet område, vilket kan avskräcka besökare utanför det området.

Lättlästa texter kan vara ett koncept många enbart kopplar till tillgänglighet för de som har svårare med språket, men på webben är det en stor del i hur mycket information dina besökare tar till sig, oavsett deras läsnivå!

Som Nielsen Norman Group uttrycker det:
“Remember that the primary goal of communication is to convey information.”

 

Kontakta oss - begär offert

Kontakta oss - begär offert

Vi tar gärna kontakt med dig för att lämna offert på våra tjänster: Hemsidor, E-handel, SEO, Google Ads.

Vi kontaktar dig inom kort!

Jag accepterar att denna webbplats använder sig av cookies enligt vår integritetpoilicy för att förbättra min användarupplevelse. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng