Sökmotoroptimering
– Öka din synlighet på google

Google är Sveriges i särklass största sökmotor, varje dag görs 50 miljoner sökningar bara i Sverige. Det är en otrolig möjlighet för företag att nå ut till potentiella kunder när dessa själva letar efter information.

 

Sökmotoroptimering handlar om att göra din webbplats lätt att förstå för både besökare och sökmotorer. Genom optimering hjälper du sökmotorerna förstå vad din målsida handlar om och hur den kan vara användbar för dina besökare.

 

Certifierade i Google Analytics

Alla våra konsulter är självklart certifierade i Google Analytics och kan hjälpa dig sätta upp målmätningar samt tolka din statistik. Månadsrapporter i vår kundportal och kontinuerliga avstämningar ingår alltid!

Vad är sökmotoroptimering?

VARFÖR Sökmotoroptimering?

Öka antalet besökare

Toppositionerna på sökmotorernas sidor får den allra största delen av visningar och klick – därför kan en ökad ranking leda till betydande trafikökningar på din webbplats. Dessutom ökar klickfrekvensen med optimerade metataggar.

Mer kostnadseffektivt

Sökmotoroptimering är en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsstrategierna då den riktar sig till användare som letar efter dina produkter och tjänster online. På grund av detta driver SEO även mer kvalificerad trafik.

Öka användarvänligheten

Genom att göra webbplatsen enklare för sökmotorer att navigera gör det samtidigt din sajt mer användarvänlig för dina besökare. Detta kan även öka engagemanget med ert innehåll och er konverteringsgrad.

Större varmärkeskännedom

En bra position i sökmotorerna resulterar ofta i många visningar och leder till större exponering. Att vara på första sidan på Google inger även förtroende då företagen på den första sökresultatsidan ofta uppfattas som mer trovärdiga.

Det här ingår när du beställer SEO från oss

Personlig tekniker

Vi ser varje kund som unik och lika viktig för oss på Torget Updated oavsett vad du köper för Sökmotoroptimeringsprodukt.

Detta gör att vi ser till att du som kund får en personlig tekniker som alltid återkommer just till dig samt vet allt om dina förutsättningar och förändringar.

 

Sökordsanalys

I sökordsanalysen lägger vi tillsammans med dig som kund grunden för SEO-tjänsten:
Vi utgår alltid ifrån vad du som kund menar är de viktigaste sökorden/sökfraserna som dina kunder hittar dig via. Men vi kommer givetvis med feedback och information baserat på vad dina konkurrenter fokuserar på, samt vår kunskap om den specifika branschens olika sökningar på Google.

Siteanalys

Vi gör alltid en siteanalys för att kunna lyfta fram och belysa de förbättringar vi tycker borde genomföras för att uppnå bästa möjliga resultat i Googles träfflista.

I denna fas identifierar vi saker som:
Vilka sidor av din hemsida passar bäst till vilket sökord?
Vilka befintliga förutsättningar finns för att nå ett bra resultat för dina sökord?
Indexerar din hemsida som den ska på Google?
Finns det innehåll som Google uppfattar som dubbletter?
Är alla redirects (Vidaresändning av information) korrekta på hemsidan?

Länkanalys

Vi går igenom hemsidans länkprofil, t ex:

Vem länkar din hemsida till?
Vilka hemsidor länkar till din sida?
Är det bra länkningar?

Ovan arbetsområden ger oss en första bild av vilka förutsättningar din hemsida har för en god sökmotoroptimering. Denna information använder vi till att upprätta en åtgärdsplan.

Åtgärder & Implementering

Åtgärdsplanen innehåller information om vilka förutsättningar din hemsida har, samt vilka åtgärder vi föreslår ska genomföras.

Implementering är då vi sätter igång med att uppdatera hemsidan med de åtgärder som vi har beskrivit i åtgärdsplanen.

Resultat

Hur fort kan man se resultat av den sökmotoroptimering som är genomförd? Detta beror såklart på vilka förutsättningar din hemsida har samt vilken konkurrens respektive sökord har. Men generellt brukar vi säga mellan 6-8 veckor.

Säg hej till oss!