SEO – Sökmotoroptimering

I Sverige finns det idag en dominerande sökmotor och det är Google. Studier och olika mätningar visar att Google har en marknadsandel på cirka 95 % i Sverige

Detta innebär att om du vill att din hemsida ska få fler besök av potentiella kunder som söker efter det du erbjuder behöver du synas på Google.

 

Vad betyder egentligen SEO?

SEO är en förkortning som står för Search Engine Optimization. Översätter vi det till svenska blir det sökmotoroptimering så SEO och sökmotoroptimering är med andra ord samma sak.

 

Vad är då sökmotoroptimering och varför är det viktigt?

Sökmotoroptimering handlar om att förbättra en hemsida för att ge den bäst förutsättningar att synas högt upp i det organiska sökresultatet på de sökord man vill att sin hemsida ska synas på.

För att potentiella kunder ska hitta till just din hemsida behöver den synas högt upp på sökord som dina kunder använder sig av när de söker efter det du erbjuder.

Då vi i allt större utsträckning använder internet för att hitta företag som erbjuder det vi är i behov av så är det idag viktigt att man synas på Google. För 25-30 år sedan var det viktigt att synas bra i telefonkataloger och att annonsera i lokalpressen, men tiderna förändras och idag finns inte telefonkatalogerna kvar och vårt sökande har flyttat ut på nätet.

Alla företag som är intresserade av att få nya kunder måste idag se till att deras hemsida har rätt möjligheter till att synas online när någon söker efter det man erbjuder.

Sökmotoroptimering är nyckeln till att lyckas med detta.

 

Hur sökmotoroptimerar man sin hemsida?

Sökmotoroptimering består av många delar som tillsammans avgör hur väl din hemsida syns när någon söker efter det du erbjuder.

Google använder sig av algoritmer (program) som skannar hela det kända internet efter information.

De tar sedan denna information och indexerar den i sina databaser för att till sist visa upp de hemsidor de tycker är relevanta när du och jag söker eller ”googlar” efter information.

Exakt hur Googles algoritmer fungerar vet endast Google själva. Det finns dock riktlinjer som man ska följa men dessa ändras över tid då Google hela tiden utvecklar sina algoritmer för att bättre förstå vad informationen de hittar online betyder. Vill du läsa mer om hur Googles algoritmer fungerar kan du läsa mer om detta på Googles egen hemsida.

 

Sökordsanalys

Om du inte vet vilka sökord du vill att din hemsida ska synas på är det svårt att sökmotoroptimera hemsidan. Du behöver därför ta reda på vilka sökord som är viktiga för dina affärer.

Vad är då ett bra sökord?
Ett bra sökord är ett sökord som gör att du tjänar pengar.

För att veta vilka sökord du ska fokusera på behöver du därför göra en sökordsanalys.

I en sökordsanalys tar man reda på hur stor sökvolym det är för sökorden, hur hög konkurrens det är på sökorden, och vad sökintentionen är för respektive sökord.

Om du inte vet hur många det är som söker efter ett visst sökord är det svårt att bedöma hur stor affärsnytta det finns i att synas på just det sökordet.

Det är också viktigt att göra en bedömning av hur svårt det är att synas på sökordet. Det finns bara tio placeringar på förstasidan på Google och för att du ska kunna synas där måste någon av de befintliga hemsidorna som finns där idag ”knuffas ner”. Det innebär att det alltid är konkurrens om placeringarna och att din hemsida måste vara ”bättre” än den hemsidan vars placering du är ute efter. Det är med andra ord viktigt att ha koll på konkurrenssituationen för ett visst sökord.

En annan del av sökordsanalysen är att göra en bedömning av sökintentionen för ett visst sökord. Google försöker förstå vad deras användare är ute efter för slags information när de gör en sökning med ett visst sökord. Baserat på vad intentionen är med sökningen kommer Google att visa upp hemsidor som bäst matchar kundens sökintention.

Ordet sökintention (eller search intent på engelska) handlar om vad de som använder sökordet är ute efter för slags information.

Det finns tre grundläggande typer av sökningar och de är:

 

  • Informationssökningar
  • Navigationssökningar
  • Transaktionssökningar

 

Informationssökning

En informationssökning gör du när du vill veta mer om något, om hur något fungerar eller hur du ska göra något.

Ett exempel på detta kan vara ”hur gör jag grundläggande SEO?”. Om du vill att din hemsida ska synas när någon söker efter detta bör du ha en sida som handlar om hur man gör grundläggande sökmotoroptimering av en hemsida.

 

Navigationssökning

En navigationssökning gör du när du vet vad du är ute efter och du använder Google för att navigera dig fram till rätt hemsida.

Du har säkert gjort detta själv vid flera tillfällen. Låt oss säga att du vill titta på Ikeas utbud av bokhyllor, då kanske du söker efter ”ikea bokhyllor” och klickar på länken Google visar upp som leder till Ikeas sida för bokhyllor.

 

Transaktionssökning

En transaktionssökning gör du oftast när du är redo att ta ett köpbeslut.

Ett exempel på en transaktionssökning kan vara ”Nike Air Max snabb frakt”. Du vet att du vill ha ett par Nike Air Max dock så behöver du skorna snabbt då du ska ut och springa till helgen.

Denna typ av sökning tyder på att du vet vad du vill ha, du är redo att köpa nu men för att du ska köpa så är kravet att du kan får skorna levererade snabbt.

 

Ibland är det svårt att veta vilket typ av sökintention ett sökord har

De olika typerna av sökintentioner är inte alltid lätta att kategorisera och ibland kan en sökning vara både en informationssökning, navigationssökning och en transaktionssökning.

Om du exempelvis söker efter ”italiensk restaurang” kan det tyda på att du vill ha information om vilka italienska restauranger som finns på orten du befinner dig. Det kan också tyda på att det är en navigationssökning då du vill veta vart de italienska restaurangerna finns. Det är också mycket möjligt att det är en transaktionssökning, du kan redan ha bestämt dig för att du vill äta italienskt ikväll och nu vill du hitta en restaurang där du kan beställa bord.

 

Sökmotoroptimering består av två delar

 Du har säkert hört uttrycket ”två sidor av samma mynt”. Detta uttryck passar väl in på SEO då det finns två sidor av SEO som påverkar hur väl din hemsida syns. Den ena delen kallas för on page-arbete och den andra kallas för off page-arbete.

 

On page

Den ena sidan av SEO-myntet är det som kallas ”on page” alltså det arbete man utför hemsidan. Denna del innefattar alltifrån att påverka tekniska aspekter på din hemsida till informationen på din hemsida (bilder, texter, video m.m.) sam hur denna information är strukturerad.

Denna del är väldigt viktig och avgör i slutändan huruvida din hemsida syns online eller inte.

Viktiga saker att sökmotoroptimera på din hemsida är:

 

  • Hemsidans laddningshastighet
  • Sidornas titlar
  • Sidornas rubriker (speciellt huvudrubriken)
  • Sidornas text
  • Sidornas bilder
  • Sidornas URL

 

Hemsidans laddningshastighet

Hur snabbt webbläsaren kan visa upp din hemsida är en av de faktorerna som påverkar Googles bedömning av din hemsida.

Hemsidor som laddar långsamt är inte något Google gillar att visa upp och det är till din nackdel om din hemsida tar lång tid att visa upp.

Google har ett verktyg du kan använda för att se hur snabbt din hemsida laddar. Du kan även se hur snabbt din hemsida laddar på både dator och mobil. Om din sida får mindre än 50 poäng bör du se över vad du kan ändra på för att få den att ladda snabbare.

 

Sidans titlar

Sidans titel är en av de viktigaste delarna inom grundläggande sökmotoroptimering. Sidans titel förklarar för Google vad sidan handlar om och du bör optimera titlarna på alla dina sidor.

 

Sidans rubriker

Sidans huvudrubrik är en annan väldigt viktig del av grundläggande optimering. Google tittar väldigt noga på vad som står där för att bilda sig en uppfattning av vad sidan handlar om.

Underrubrikerna på sidan bör ha en logisk struktur och förklara vad de olika delarna i din text handlar om. Google gillar ordning och reda och bra struktur och en text med en bra rubrikstruktur signalerar till Google att texten är av hög kvalité.

 

Sidans text

Google tittar idag noga på vad texten på en sida handlar om. De tittar också noga på hur texten är strukturerad och om den håller god kvalité. Stavfel och konstiga meningar är inte till din hemsidas fördel.

 

Sidans bilder

Bilderna på sidan är en annan viktig del av den grundläggande sökmotoroptimeringen. Eftersom Google inte ”ser” bilder utan läser kod så är det viktigt att bildfilernas information är rätt optimerad. Bildernas information (som Google läser) ska ge stöd åt det som sidan och dess övriga innehåll handlar om. Bilder som är sökmotoroptimerade kan också driva besökare till sidan då Google visar upp bilder när deras användare gör bildsökningar via sökmotorn.

 

Sidans URL (Webbadress)

Sidans URL eller webbadress är även det en del av sökmotoroptimeringen. URL:en förklarar vad en sida handlar om och det är därför en god idé att se till att hemsidans URL:er och dess url-struktur är tydliga och förklarar sidornas innehåll.

När du har optimerat ovanstående delar av din hemsida har du lagt en bra grund för din hemsida och den har nu grundläggande förutsättningar för att kunna synas online.

 

Webbcopy är en av nycklarna till ett lyckat on page-arbete

Google fokuserar idag mer och mer på det som kallas för ”content” eller innehåll på svenska. Google vill visa upp hemsidor som ger det bästa svaret på det deras användare söker efter. Detta innebär att innehållet på din hemsida är väldigt viktigt för hur väl du kommer att synas när någon googlar efter det du erbjuder.

Texten på din hemsida är idag en viktig rankingfaktor och om det som står på din hemsida inte bedöms vara relevant eller ha tillräckligt hög kvalité kommer Google inte att visa upp din hemsida.

Det räcker inte längre med att skriva ett par meningar och tro att ens hemsida ska synas online.

Google förväntar sig mer innehåll än så, de vill se bra skriven text som har en bra struktur, är lätt att ta till sig, de vill även se att sidan har bilder som förklarar och stödjer texten på sidan.

För att skriva bra texter för webben behöver man använda sig av webbcopy. Webbcopy skiljer sig från klassisk copywriting då texter på webben både måste tilltala besökaren men också Google. Om Google inte förstår texten på din hemsida så kommer de inte att visa upp den när potentiella kunder söker efter denna typ av information.

Användarupplevelsen (även kallat för UX) är idag en grundläggande del i skapandet av en bra hemsida som både dina besökare och Google uppskattar.

En hemsida som har lite text, dåligt skriven text och som inte innehåller några bilder är inte en användarvänlig hemsida alltså är denna typ av hemsida inte något som Google vill visa upp.

 

Off page

Den andra sidan av SEO-myntet är det som kallas för ”off page”. När Google ska göra en bedömning om hur relevant din hemsida är för vissa sökord och sökfraser tittar de på vad din hemsida faktiskt innehåller för information. I sin bedömning av din hemsida tittar Google inte enbart på huruvida din hemsida är relevant att visa upp för dessa sökord/fraser. De tittar även på vilka andra hemsidor som länkar till din hemsida.

Rekommendationer är viktiga och spelar en stor roll när det kommer till sökmotoroptimering. 

I verkliga livet använder vi oss mycket av rekommendationer när vi ska ta ett beslut. Om du ska köpa en produkt på nätet är det ganska troligt att du läser de betyg som tidigare kunder har gett produkten för att se om den verkar vara någonting att ha. Om du ska anlita en byggfirma för att byta taket på ditt hus kanske du frågar runt i din bekantskapskrets om de kan rekommendera en bra byggfirma.

Samma princip gäller för Google.

Inlänkar till din hemsida (från andra hemsidor) ses av Google som en slags ”rekommendation”. Om det finns andra hemsidor som anser att din hemsida är relevant för vissa sökord eller ämnesområden och länkar till din hemsida så lyssnar Google till detta när de gör sin bedömning av vilka sökord din hemsida är relevant att visa upp för.

Detta innebär att inlänkar är en rankingfaktor och påverkar din hemsidas möjlighet att synas på de sökorden som är viktiga för din affärsverksamhet.

Att ha en effektiv länkstrategi är med andra ord en del av den grundläggande sökmotoroptimeringen av din hemsida.

 

Vill du ha hjälp med sökmotoroptimeringen av din hemsida?

Skicka ett mail till oss så tar vi kontakt med dig och hjälper dig att sätta upp en plan för hur du ska lyckas med din sökmotoroptimering.

 

Tillbaka till toppen