HUR SEO & UX TILLSAMMANS HJÄLPER DIN WEBBPLATS

av Torget Updated på July 03, 2018

Har du en webbplats vill du förmodligen att besökare ska hitta till den så snabbt som möjligt, och väl där vill du troligen även att de ska utföra de handlingar du tänkt för att konvertera dem till kunder. Det är här SEO och UX kommer in! Vad många ser som två helt separata, eller till och med motstridiga, delar av optimering är tvärtemot ofta sammanvävda och kan hjälpa varandra.

Om du fixar ditt UX så kommer din SEO bli bättre.

SEO, eller sökmotoroptimering, syftar till att driva in rätt trafik till din webbplats via sökträffarna på sökmotorer som inte är betald trafik. Hur de olika webbplatserna i sökträffslistan rankas beror på en rad faktorer som sökmotorerna väger in såsom:

  • Hur snabbt webbplatsen laddar
  • Om webbplatsen är mobilanpassad
  • Länkar till och från webbplatsen
  • Textinnehållet
  • Webbplatsens avvisningsfrekvens

Många utav dessa rankingfaktorer är även viktig del inom UX!

UX står för User Experience, eller användarupplevelse, och handlar precis som det låter om hur en besökare upplever din webbplats samt interaktionen som uppstår mellan besökare och webbplats. Förutom att många utav de faktorer som påverkar UX positivt även har positiva effekter på SEO:n, som de ovan, så kan UX hjälpa dig öka antalet konverteringar med hjälp utav bland annat:

  • God design
  • Tydlig navigation
  • Väl fungerande funktioner

En viktig del i UX är att hjälpa dig att förstå dina kunder; vad de letar efter och behöver. Att känna sina kunder är en viktig faktor som även är till nytta för SEO-arbetet. Dessutom så spelar beteendesignaler en allt viktigare roll i ranking och signaler såsom avvisningsfrekvens kan mycket väl påverka webbplatsens ranking på sökmotorer. Nedan så kommer vi gå djupare in på några av de delar som du kan arbeta med inom UX som även kan påverka din sökmotoroptimering positivt!

 

Webbplatshastighet

 

Undersökningar som gjorts visar på att ca hälften av alla besökare förväntar sig att webbplatser ska ladda på 2 sekunder, och de lämnar webbplatsen om den inte har laddat inom 3 sekunder. Webbplatshastigheten påverkar rankingen men också användarvänligheten då långsamma sidor är frustrerande för besökare. Att se över en långsam sida och lösa eventuella problem kommer därför att vara bra både för användarvänligheten och sökmotoroptimeringen.

 

Mobilanpassning

 

Det blir allt vanligare att besökare surfar på mobilen och idag är det vanligt att webbplatser får in minst lika många kunder via mobilen. En väl fungerande mobilsida är därför viktigt för att bidra till fler konverteringar. Samtidigt så lägger sökmotorerna allt större vikt vid att webbplatser ska vara mobilanpassade och deras nya algoritm ger mobilanpassade sidor bättre ranking.

 

Länkar

 

Ofta så tänker man på internlänkning i samband med SEO då det är känt att det kan påverka rankingen. Detta är dock en viktig faktor även för UX då interna länkar hjälper besökare att hitta relevant information på ett enkelt sätt. Att arbeta med internlänkning och göra relevant information tillgänglig är därför bra både för UX och för SEO. Brutna länkar påverkar däremot SEO:n negativt och bidrar även till en sämre användarupplevelse vilket till och med kan leda till att besökare väljer att lämna webbplatsen. Att hantera brutna länkar är därför viktigt även för UX.

 

Textinnehåll

 

Textinnehållet på din webbplats har blivit en allt viktigare faktor för rankingen som även är en viktig del utav UX-arbetet. I bra UX ingår att dina texter ska vara informativa, men också lättlästa och upprätthålla besökarens intresse. Detta kan leda till fler konverteringar och bättre engagemang på webbplatsen, då besökaren har lättare att ta till sig ditt budskap, samtidigt som det påverkar rankingen positivt. Ur UX-synpunkt så är det bland annat viktigt att texten är tydlig och lättläst samt välstrukturerad med tydliga rubriker.

 

Avvisningsfrekvens

 

När en besökare lämnar din webbplats utan att klicka på något så räknas det som en avvisning, och hög avvisningsfrekvens kan påverka rankingen negativt. Varför en webbplats eller målsida har väldigt hög avvisningsfrekvens kan bero på olika saker. Kanske är sidan otydlig, långsam eller så innehåller den inte det som besökaren sökte. I samband med UX-arbetet så ser man över webbplatsens call-to-action, navigation, texter, hastighet och mycket mer som sammantaget bidrar till att engagera besökaren på webbplatsen och att enkelt kunna hitta det den sökte vilket bidrar till lägre avvisningsfrekvens.

 

Vill du veta mer om SEO eller UX?

 

Som du ser så har både SEO och UX mycket att lära från varandra och när de båda delarna samarbetar uppnås väldigt goda resultat för dem båda. Rankingen påverkas positivt vilket kan leda till att fler kunder hittar till er webbplats och väl där så bidrar användarvänligheten till högre engagemang, fler konverteringar och fler återvändande kunder!

Tillbaka till toppen